ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม

ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี (ทุ่งธารตะวัน) ขอเรียนเชิญเยาวชนเก่งและดีร่วมเข้าอบรม

ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืนตัวอย่างแผ่นพับ ค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

 

รายละเอียด

  - ค่าใช้จ่ายหัวละ 130 บาท/วัน

หลักสูตรการอบรม

   - เรื่องพุทธประวัติพระพุทธเจ้า

   - หมวดความรู้พื้นฐานหลักธรรม

   - หมวดความรู้พื้นฐานในการฝึกนิสัย

ของใช้ในการอบรม

   - ชุดนักเรียน        1 ชุด

   - ชุดพละ              1 ชุด

   - ชุดลำรอง         3  ชุด

   - รองเท้าแตะ และร้องเท้าผ้าใบ

ของที่ห้ามนำมา

   - หนังสืออ่านเล่น
   - โทรศัพท์
   - เครื่องเล่น mp3
   - บุหรี่
   - สิ่งเสพติดทุกชนิด

Ethost

banners

ว่างให้เช่าโทร 0843393072

banner02

ว่างให้เช่าโทร 0843393072